แซกีสุสาน
แต่เดิมชื่อวัดสะแก เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในปัจจุบันรู้จักกันทั่วไปว่า “วัดภูเขาทอง” เพราะเป็นที่ตั้งของภูเขาทอง หรือ “พระบรมบรรพต” แต่เดิมนั้นบริเวณนี้เป็นพระปรางค์โบราณที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ได้เกิดหักโค่นลงมา จึงได้มีการสร้างเป็นภูเขาสูง 78 เมตรครอบพระปรางค์องค์เดิมไว้ จึงเป็นที่รู้จักกันว่าวัดภูเขาทองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากนั้นแล้วภายในวัดยังมีงานจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและมีหอไตรเก่าแก่สกุลช่างฝีมือในสมัยกรุงศรีอยุธยาให้ได้ชมอีกด้วย
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ