แซกีสุสาน
เดิมชื่อ “วัดบางว้าน้อย” เป็นวัดที่ตั้งคู่กับวัดระฆัง เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ เลื่องลือเรื่องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อโบสถ์น้อย” พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย มีเรื่องเล่ากันว่าในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพานั้น วัดนี้ได้ถูกระเบิดลงเกือบทั้งหมด คงเหลือแต่โบสถ์หลวงพ่อและพระพุทธบาทจำลองที่กลับรอดพ้นอย่างปาฏิหาริย์ ดังนั้นจึงมีความเชื่อกันว่าการมาไหว้พระที่นี่เสมือนพระอินทร์ประทานพรให้ปลอดภัย
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ