ชาวไทยจีนเรียกกันว่า “วัดซำปอกง” เพราะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีตำนานเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา หลวงพ่อซำปอกงในเมืองไทยมีประดิษฐานอยู่เพียง 3 แห่ง คือ ที่วัดนี้ ที่วัดพนัญเชิง อยุธยา และวัดอุภัยภาติการาม ฉะเชิงเทรา นอกจากนั้นแล้ววัดนี้ยังมีงานจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม มีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติซึ่งเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์สำคัญต่างๆ มีความเชื่อกันว่าการมาขอพรพระที่นี่จะช่วยให้มีการเดินทางที่ปลอดภัยและมีมิตรไมตรีที่ดี
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ