แซกีสุสาน
รู้จักกันทั่วไปว่า “วัดแจ้ง” เป็นอีกหนึ่งวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการบูรณะในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ วัดแห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 เพราะเป็นที่เก็บพระบรมราชสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ของพระองค์ ณ พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ นอกจากนั้นวัดแจ้งยังขึ้นชื่อเรื่องรูปปั้นพญายักษ์และพระปรางค์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงถึงกว่า 33 วา การมาสักการะพระที่นี่ นิยมมาเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบพระปรางค์ 3 รอบ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้ชีวิตอันรุ่งโรจน์
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ