แซกีสุสาน
วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระสงฆ์ผู้ที่เป็นเคารพศรัทธาของชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมนั้นชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดบางว้าใหญ่” การมาไหว้พระที่นี่นอกจากจะได้ร่วมสวดชินบัญชรเพื่อเป็นมงคลตลอดชีวิต สักการหลวงพ่อโตแล้ว ก็ยังได้ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” ในพระอุโบสถ และได้ชมหอไตรที่ขึ้นชื่อเรื่องงานจิตรกรรมฝาผนังและสถาปัตยกรรมการสร้างของช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่งดงามเป็นอย่างมาก ความเชื่อของการมาไหว้พระที่นี่ คือ จะได้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมชมชอบ
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ