แซกีสุสาน
วัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกกันว่า “วัดกลางนา” ต่อมาในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดตองปุ” ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระประธานศักดิ์สิทธิ์ “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ฯ” และรูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมบูรณะวัดแห่งนี้หลังจากที่ท่านได้ทำการรบชนพม่าถึง 3 ครั้ง ด้วยเหตุนี้รัชกาลที่ 1 จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดอีกครั้งเป็น “วัดชนะสงราม” เพื่อสดุดีความกล้าหาญและชัยชนะเหนือข้าศึกทั้งปวงของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ดังนั้นจึงมีความเชื่อกันว่า การมาไหว้พระที่นี่จะช่วยให้มีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ