แซกีสุสาน
วัดเก่าแก่ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 1 แต่มาแล้วเสร็จในช่วงรัชกาลที่ 3 ทั้งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 แต่เดิมชื่อวัดมหาสุทธาวาส ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสากยมุนี หรือ “พระโต” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย นอกจากนั้นแล้ววัดแห่งนี้ยังขึ้นชื่อว่ามีพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศและยังขึ้นชื่อเรื่องงานจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามวิจิตรอีกด้วย
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ