แซกีสุสาน
รู้จักกันทั่วไปว่า “วัดโพธิ์” หรือ “วัดโพธาราม” เป็นวัดแก้ชงของคนที่เกิดปีมะเมีย วัดแห่งนี้เลื่องลือเรื่องเป็นแหล่งศึกษาการแพทย์แผนโบราณ การนวดวัดโพธิ์ นอกจากนั้นแล้วในพระวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีความงดงามหาใดเปรียบมิได้ โดยองค์พระนั้นเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนและพื้นพระบาทประดับมุกลวดลายมงคล 108 ประการตามพุทธคติ ที่สำคัญเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของไทยอีกด้วย นอกจากนั้นวัดโพธิ์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร และบริเวณใต้ฐานชุกชีนั้นได้ใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 บริเวณรอบๆ วัดมีเจดีย์ทั้งสิ้นถึง 99 องค์ รวมไปถึงพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงถือได้ว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ