วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ตั้งอยู่ที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศเงียบสงบ รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ แบ่งแต่ละโซนอย่างชัดเจน สะอาด เรียบร้อย เอื้อต่อการมาปฏิบัติธรรม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี แต่จะอนุญาตให้พักค้างที่วัดได้ไม่เกิน 3 วัน และต้องโทร. บอกกล่าวกับทางวัดก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 09 6359 0510 หรือเฟซบุ๊ก วัดป่าสุขใจ บางบ่อ Wat Pa Sukjai
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ