อัพเดทสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจ
จำนวน 2 รายการ
สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ พนัสนิคม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองอุดม ถนนสัตหีบ-ระยอง ทางหลวงสาย 331 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นจากแม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระเทพสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่จะเน้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สถานที่จัดแ...
สถานที่ปฏิบัติธรรมชลบุรี
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 104/2 หมู่ 3 บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ก่อกำเนิดจากแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ หรือแม่ชีแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่พุทธศาสนิกชน และพัฒนาจิตใจของผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาเขีย...
สถานที่ปฏิบัติธรรมชลบุรี
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ